Open image
 
CURR MIN AVG MAX
16.8 17.5 18.5 Katilo išėjimas
26.9 32.6 36.3 akumulicine virsus
26.6 31.9 34.9 akumuliacine vidurys
26.6 31.3 34.0 akumuliacine apacia
16.1 16.6 17.2 katilo iėjimas
20.4 20.5 20.5 2 akumuliacinė viršus
19.5 19.5 19.5 2 akumuliacinė antras
19.0 19.0 19.1 2 akumuliacinė trečias
18.8 18.9 18.9 2 akumuliacinė apačia
Grinų siurnblys
Radijatorių siurblys
Ladomato siurblys
Akumuliacine 1
Akumuliacine 2
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
CLOSE
Katilo išėjimas
Kaminas
Boilerio vidurys
Laukas
Boilerio apačia
Saulės kolektorius
kolektorius
akumulicine virsus
akumuliacine vidurys
akumuliacine apacia
katilo iėjimas
Boilerio viršus
[T13]
Kambarių temperatūra
Virtuvės grindys
Lauko trečiasis
2 akumuliacinė viršus
2 akumuliacinė antras
2 akumuliacinė trečias
2 akumuliacinė apačia
Saulės siurblys
Grinų siurnblys
Radijatorių siurblys
Boileris
Ventiliatorius
Ladomato siurblys
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Recirkuliacija
Akumuliacine 1
Akumuliacine 2
Boilerių vožtuvas
Grindų galva
Recirkuliacija iš boilerio
Recirkuliacija iš saulės
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Pavaros kampas
Ventiliatoriaus greitis
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
Ladomato kampas
[DAC1]
[Sk1]
MENU